KROK
ZA KROKOM

Odborné poradenstvo v teréne pre neaktívne osoby - Sekule
Názov projektu:

Odborné poradenstvo
v teréne pre neaktívne osoby - Sekule

Cieľom projektu: Priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením
individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne.

Špecifickým cieľom je: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou
COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho
a odolného oživenia hospodárstva.
https://krokzakrokom.sekule.sk/wp-content/uploads/2019/04/img-team.png

Hlavná aktivita projektu

Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov (vrátane NEET), neaktívnych osôb na trh práce, vrátane finančných príspevkov pre poskytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov.

Pod uvedeným typom hlavnej aktivity rozumieme poskytovanie nástrojov a služieb v zmysle §54 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovej skupiny projektu.

Cieľová skupina: Fyzická osoba, ktorá NIE JE

· Uchádzačom o zamestnanie (evidovaný na ÚP).
· Zamestnancom (TPP, DoVP, aktivačné práce, brigády).
· Neprevádzkuje SZČO.
· Sústavne sa nepripravuje na povolanie (študenti, žiaci).
· Zároveň je bez maturitného vzdelania.

Cieľ projektu:

Priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v
teréne.

TERÉNNE ODBORNÉ PORADENSTVO.

Aktivity projektu:
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo zamerané na podporu a pomoc pri hľadaní, získaní a udržaní si zamestnania vrátane poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva fyzickým osobám.
Zisťovanie zručností
Zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a zručností a zhodnotenie kompetencií fyzických osôb podľa odseku 3 vrátane diagnostiky a rozpoznania prekážok ich vstupu na trh práce.
Vyhľadanie zamestnania
Vyhľadávanie vhodného zamestnania pre fyzické osoby podľa odseku 3 a jeho sprostredkovanie vrátane sprevádzania.
Výber uchádzačov
Vykonávanie výberu vhodnej fyzickej osoby na pracovné miesto na základe požiadaviek zamestnávateľa.
Pracovné podmienky
Poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétnej fyzickej osoby.

Galéria

KANCELÁRIA

Tu nás nájdete

Naši poradcovia sú tu pre Vás
Navštívte nás
Sekule 570, 908 80 Sekule
(Obecný úrad)
Napíšte nám
obecnyurad@obecsekule.sk
Zavolajte nám
+421 034 777 02 11
bt_bb_google_maps_coverage_image

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu – REACT-EU
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Máte otázky?

Nechajte nám odkaz
Ozveme sa Vám

Naši poradcovia pôsobia v rôznych oblastiach, aby k Vám tak mali čo najbližšie.
Máte otázky?

Nechajte nám odkaz
Ozveme sa Vám

Naši poradcovia pôsobia v rôznych oblastiach, aby k Vám tak mali čo najbližšie.

    bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
    https://krokzakrokom.sekule.sk/wp-content/uploads/2023/01/erb_sekule_KZK.png

    Web vytvorilo štúdio MAXIAN. All rights reserved.

    Web vytvorilo štúdio MAXIAN. All rights reserved.